venerdì 8 maggio 2009

Grazie popolo danese! - Tak til det danske folk
Historien om danske jøderSituationen i Danmark under aktionen mod de danske jøder adskilte sig på flere måder fra situationen i Holland, Belgien og Frankrig. Én af de afgørende forskelle var Sveriges nærhed og Sveriges rolle som ubesat neutralt land. Sverige udgjorde et muligt tilflugtssted. Masseflugten begyndte mellem 28. og 29. september. At det skete på dette tidlige tidspunkt og ikke først efter razziaen mellem 1. og 2. oktober, skyldes sandsynligvis Duckwitz’ advarsel, den 28. september 1943. Om aftenen den 2. oktober, da Sverige officielt meddelte, at man ville tage imod flygtningene fra Danmark, var over 500 jøder allerede ankommet til Skåne. Antallet af flygtninge voksede støt i den første uge efter razziaen, og flugten kulminerede den 8.-9. oktober, hvor der i løbet af 48 timer blev bragt op til 2.500 flygtninge over Sundet. I løbet af den anden uge nåede yderligere 2.000 over. Omkring midten af oktober var ni ud af ti danske jøder på svensk grund, og efter to uger havde masseflugten nået sin ende. En række eftersendelser af små børn og ægtefæller strakte sig dog helt ind i vinteren 1943/44. I Sverige stod de danske jøder overfor de problemer, vi kender fra andre flygtninge: Hvordan bygges en tilværelse op i et nyt land? Der var problemer med at få arbejde, eftersom Sveriges økonomiske situation selvfølgelig også var præget af krigen. Flygtningene led under uvisheden om den skæbne, der var tilfaldet de familiemedlemmer og venner, der var blevet fanget og ført til Theresienstadt, og de bekymrede sig om deres efterladte boliger og job. Mange jøder har efter 1945 fremhævet to datoer som vigtige for dansk-jødisk historie: Den 2. oktober og redningen af størstedelen af jøderne til Sverige, samt befrielsen den 5. maj 1945 og hjemvendelsen til Danmark de følgende uger. Mange steder i Europa havde jøderne ikke mulighed for at vende hjem. Ofte fordi der ikke længere eksisterede et hjem, eller fordi det var deres naboer, der havde angivet dem til tyskerne, og flygtningene derfor ikke ønskede at vende hjem. Men i Danmark blev de danske jøder budt velkomne tilbage. I mange tilfælde var der tilmed blevet passet godt på deres lejligheder og huse, mens de havde været væk. Forhenværende overrabbiner Bent Melchior har i foredrag på danske skoler fortalt historien om, i hvilken stand hans familie fandt deres lejlighed, da de vendte hjem til Frederiksberg: Selv potteplanterne var blevet passet. Ikke alle var i den situation, men i de fleste tilfælde følte de danske jøder sig velkomne, da de vendte hjem til Danmark.

Traduzione


(non ufficiale, fatta da me con l'aiuto di un traduttore informatico)


La situazione in Danimarca, durante l'azione contro gli ebrei danesi differiva in diversi modi da quella verificasi in Olanda, Belgio e Francia. Una delle differenze cruciali fu la vicinanza della Svezia e il suo ruolo neutrale. Nella sera del 2 Ottobre 1943, quando la Svezia ha ufficialmente annunciato che avrebbe accettato i rifugiati provenienti dalla Danimarca, più di 500 ebrei erano già arrivati in Skåne (la Scania è la contea più meridionale della Svezia). Il numero di rifugiati crebbe costantemente e culminò in data 8 e 9. Ottobre, quando dopo 48 ore era di circa 2.500. Durante la settimana successiva se ne aggiunsero altri 2000. Verso la metà di ottobre nove su dieci ebrei danesi erano in Svezia, anche grazie ad un volo speciale. Successivamente un certo numero di coniugi e di bambini piccoli si aggiunsero durante tutto l’inverno del 1943-44. In Svezia, gli ebrei danesi ebbero gli stessi problemi che conoscono anche oggi i rifugiati: come costruire una vita in un nuovo paese? C’erano i problemi nel trovare lavoro, poiché la situazione economica svedese naturalmente era segnata dalla guerra. I rifugiati soffrirono ovviamente di incertezza circa la sorte dei famigliari e degli amici che erano stati catturati e portati a Theresienstadt, e circa le case e i posti di lavoro lasciati in patria. Le due date importanti per gli ebrei danesi furono, come abbiamo visto il 2 ottobre 1943 con la salvezza della maggior parte degli ebrei in Svezia, così come il 5 Maggio 1945 con la liberazione e il ritorno in Danimarca nelle settimane seguenti. In molti luoghi in Europa, gli ebrei non ebbero la possibilità di tornare a casa. Spesso perché non esisteva più una casa, o perché le case erano state date ad altre famiglie dai nazisti. Ma in Danimarca gli ebrei danesi ebbero una sorte diversa. Addirittura in molti casi le loro proprietà non solo erano ancora a loro disposizione ma addirittura erano state ben curate dai vicini. L'ex rabbino capo, Bent Melchior, durante alcune conferenze presso scuole danesi ha riferito la situazione dell’appartamento della sua famiglia quando sono tornati a casa a Frederiksberg: anche le piante da vaso erano state curate. Non a tutti è capitata la stessa fortuna, ma nella maggior parte dei casi, gli ebrei danesi hanno avuto una caldo benvenuto quando sono tornati a casa.

Nessun commento:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...